cover CG

Caustic glamour. Detective-style readings from contemporary Romanian poets, led by selected guests. The meetings follow potential connections between various poetical style from the past 20 years and visual art practices. Readings from poets with a conceptual démarche, whose texts feature clear intersections with the visual arts.

Framework of dialogue and debate, with the aim of opening up to new cultural spaces and exploring new approaches to contemporary poetry.

A project by Vasile Leac.

Sessions take placeon the 3rd Thursday of the month at 6pm. First meeting is Thursday 21 April.

 

Caustic glamour. Lecturi detectiviste din poeți români contemporani, propuse de invitați. Aceste întâlniri urmăresc o posibilă conectare între diverse stiluri poetice din ultimii 20 de ani şi diferitele practici din artele vizuale. Lecturi din poeţi cu un demers conceptual, în textele cărora există o interferenţă clară cu artele vizuale.

Cadru de discuţii şi dialog, scopul fiind unul de deschidere spre alte spaţii culturale şi aducerea în scenă a unor noi posibilităţi de explorare a poeziei contemporane.

Un proiect de Vasile Leac.

Întâlnirie au loc lunar, în a 3-a joi a lunii, de la ora 18. Prima întâlnire este joi 21 aprilie.