Y

Utilitarian readings. Reading group focusing on themes relevant for the field of cultural production from the Leftist theoretical body.

Sessions are moderated by a guest, and rely on group discussion of classical texts from various directions of this body of works, set against the backdrop of contemporary artistic production.

The reading group aims to reconnect artistic discourse with the language of Leftist theory, the political education of art producers, as well as connecting separate cultural areas – art, university, activism. It is built as a zone for dialogue and debate, open to all regardless of their level of theoretical knowledge.

How it works: guests propose the themes and the corresponding text(s), which they post to the ODD website prior to the meeting. It is recommended that participants read these texts, which will then be addressed in detail during the session.

Meetings take place every 2 weeks, Mondays from 7pm.

 

The project is coordinated by Cristina Bogdan and Ciprian Șiulea.

Cristina Bogdan was born in 1985 in Bucharest. She is the online editor of Revista ARTA and runs ODD. She is currently a PhD researcher in Art Theory at the Université Paris 1 Sorbonne, with a background in Art History and Philosophy. She lectured in Contemporary Art at the London College of Communication and the University for the Creative Arts Farnham.

Ciprian Șiulea was born in 1969 in Brașov. He was a lecturer in Social Sciences between 1995-1999, a journalist between 2004-2008, currently works as a translator. He is the author of “Retori, simulacre, imposturi” (Compania, 2003), co-founder of the site CriticAtac, co-editor of the anthology “Iluzia anticomunismului. Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu” (Cartier, 2008), contributor to several magazines and blogs on issues related to politics, culture and society.

 

 

Lecturi utilitare. Cerc de lecturi din corpusul teoretic de stânga, în jurul unor teme relevante pentru câmpul practicii culturale.

Întâlnirile sunt moderate de câte un invitat şi au la bază comentarea în comun a unor texte clasice din diverse direcţii ale acestui corpus teoretic, confruntate cu producţia artistică contemporană.

Cercul de lectură vizează recuplarea limbajului artistic cu limbajul teoriei de stânga, educarea politică a producătorilor de artă, precum și conectarea unor zone culturale disparate – artiști, universitari, activiști. Este gândit ca o zonă de dialog și dezbatere, deschisă tuturor, indiferent de nivelul de cunoștințe teoretice.

Mod de desfășurare: invitații propun temele și textele relevante, pe care le postează pe site-ul ODD înainte de întâlnire. Este recomandat ca participanții să citească aceste texte, care vor fi apoi interpretate și discutate cu atenţie în cadrul întâlnirii.

Sesiunile au loc la fiecare 2 săptămâni, luni de la ora 19.

 

Un proiect coordonat de Cristina Bogdan și Ciprian Șiulea.

Cristina Bogdan s-a născut în 1985 în București. Este redactor online la Revista ARTA și conduce ODD. Doctorandă în Teoria Artei la Université Paris 1 Sorbonne, a absolvit Istoria Artei și Filozofia la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris. A predat Istoria și Teoria Artei la London College of Communication și la University for the Creative Arts Farnham.

Ciprian Şiulea s-a născut în 1969 la Braşov. A fost profesor de ştiinţe socio-umane în perioada 1995-1999, jurnalist între 2004 şi 2008, în prezent este traducător. Autor al volumului „Retori, simulacre, imposturi” (Compania, 2003), co-fondator al site-ului CriticAtac, co-editor al antologiei „Iluzia anticomunismului. Lecturi critice ale Raportului Tismăneanu” (Cartier, 2008), colaborator al mai multor reviste şi bloguri pe teme politice, culturale şi sociale.

 

* Image source / sursă imagine: C-Femina Subtetrix.